De bankberoving   

Een man loopt met een pistool een bank binnen en roept naar  de bankmedewerkster: "Gooi al het geld in deze grote zak!"
Als deze gevuld is, draait de rover zich om naar een man in de rij en vraagt: "Heb jij gezien dat ik deze bank beroofde?"
De man antwoordt: "Ja, zeker heb ik dat gezien!"
De rover schiet de man dood. Dan draait hij zich om naar een stel in de rij en vraagt: "Hebben jullie gezien dat ik deze bank beroofde?"
De man antwoordt: "Nee meneer ik niet, maar MIJN VROUW WEL!"

 
 
13-04-2020