Blijvende vrede

Wat is er toch aan de hand op onze kleine planeet?
Altijd maar oorlog en geweld met onbeschrijflijk veel leed.
Waar liefde hoort te heersen met respect voor iedereen
is er altijd dood en verderf in de wereld om ons heen

Hoe kan het toch gebeuren dat mensen zo wreed en koel
al eeuwen anderen liquideren zonder enig moreel gevoel.
Allemaal door machtswellust van dictatoren en despoten
en onbuigzame religieleer van fanatieke kerkgenoten.

De schepping van de wereld is eigenlijk geheel volmaakt,
maar de mens heeft een puinhoop van onze aarde gemaakt
In de hoofden van veel leiders zit terreur, oorlog en haat
Ze zijn totaal niet tot eendracht en samenwerking in staat.

Het zijn niet alleen Poetin en andere gruwelijke potentaten,
zoals wrede heersers van vroeger en nu in allerlei staten,
maar ook veel gewone burgers in heel gewone straten
die dreigen, vechten, moorden en hun medemensen haten

Al dat monsterlijk gedrag moet toch anders kunnen
door iedereen zijn vrijheid en eigen geluk te gunnen;
door niet tegenover elkaar maar naast elkaar te staan
en zonder wraak en haatgevoelens met je naasten om te gaan.

Het is echt niet zo moeilijk om medemenselijk te zijn,
om elkaar te waarderen en te denken aan ieders welzijn?
Hoe mooi zou het zijn als iedereen met respect en rede
en verdraagzaamheid werkt aan een blijvende vrede.

2-12-2023

 

Als je meer schrijfsels wilt lezen,
klik dan op een van de rubriek bovenin
en kies uit te titellijst die dan verschijnt.