Komen we ooit van Corona af?

We leven in een wereld vol risico’s. Hoe ouder je wordt, hoe meer verhalen je kunt vertellen over mooie belevenissen, avonturen, maar ook over de gevaren des levens.
Één van die gevaren is het coronavirus waar we al een paar jaar mee te maken hebben. En nog altijd worden mensen besmet. Komen we ooit van Corona of nieuwe besmettelijke ziektes af? Natuurlijk wel. In het verleden zijn andere ziektes ook uitgebannen.

Het lijkt er op dat de huidige varianten in heftigheid afnemen. Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames vermindert geleidelijk aan en inmiddels zijn we lang niet meer zo angstig voor het virus als voorheen.
Mondkapjes dragen is voorbij en afstand houden doen we niet meer. Op mijn tennisclub zitten we dicht bijeen voor de nabesprekingen en we gaan zonder bedenkingen naar bioscoop, feestjes, fest

ivals en restaurants.

Behalve Corona zijn er natuurlijk veel andere gevaren die op de loer liggen. In een lang mensenleven heeft iedereen de nodige toestanden meegemaakt. Gelukkig meestal met goede afloop. Er zijn over dergelijk malheur beslist interessante verhalen te vertellen om je dan tegelijk te realiseren hoe fijn het is om nog te kunnen genieten van het leven

Daarom moeten we gewoon leven zoals we altijd hebbengedaan. Gezellig uitgaan naar bioscoop, museum, of restaurant, zonder angst te hebben voor wat misschien ooit kan gebeuren, of nooit zal gebeuren.

Gezellig met elkaar praten en genieten, bijvoorbeeld tijdens een heerlijk diner bijvoorbeeld in een restaurant vol liefde.

28 augustus 2022