De  koopwoningmarkt

Als ex-makelaar moet ik natuurlijk het nodige kunnen vertellen over de situatie op de koopwoningmarkt en een visie heb over de ontwikkelingen in de komende jaren. Maar ik moet eerlijk en nederig bekennen dat ik het helaas niet weet. Natuurlijk heb ik, met een beetje logisch denken, wel een vermoeden, maar de woningmarkt was in de vele jaren dat ik makelaar ben geweest nogal grillig en onvoorspelbaar. Vandaar dat ik een slag om de arm houd.


Eind jaren zestig heb ik al een enorme crash op de woningmarkt meegemaakt. De prijzen stegen met de dag. Kocht je in die tijd een woning dan kon je na een maand al dikke  winst maken. De hausse was nogal onlogisch omdat er veel werkloosheid heerste en de hypotheekrente tegen veertien procent aankwam. De koopwoningmarkt was als een luchtballon die zo kon worden doorgeprikt. En dat gebeurde ook. Van de ene op de andere dag zat de markt helemaal vast en kwamen veel mensen in de problemen door dubbele woonlasten.
Gelukkig had ik het toen min of meer voorzien en ben vrij behoudend geweest met mijn adviezen aan verkopers.

Ook in de jaren negentig en tijdens de crisis rond 2010 was er veel ellende. De koopwoningmarkt is altijd een grillig landschap van pieken en dalen geweest. En zie nu, de prijzen zijn ook nu tot in de hemel gestegen. Maar, beste lezer, nu is er iets anders aan de hand.

Daar zijn allerlei oorzaken voor aan te wijzen:
- De rente is historisch laag, waardoor hypotheeklasten, ondanks de hoge prijzen, redelijk zijn. De totale hypotheeklasten van een woning van zes ton tegen 2 % is over dertig jaar gerekend ongeveer gelijk aan een woning van vier ton tegen 6 %.
- Daarnaast zal het de overheid nooit en te nimmer lukken haar plan uit te voeren om vóór het jaar 2030 één miljoen woningen bij te bouwen.

De redenen? Allereerst het stikstofprobleem, wat eigenlijk kunstmatig gecreëerde kwestie is. Hierdoor zijn er veel bouwstagnaties gekomen. Ook zijn er te weinig bouwvakkers en te weinig materialen beschikbaar. Zolang de wereld op zijn kop staat zal dit zo blijven.
- Dan hebben we nog de statushouders die alsmaar in aantal toenemen. De vele vluchtelingen die ons land uitzoeken, komen na enige tijd met voorrang in aanmerking voor een huurwoning, waardoor veel Nederlandse woningzoekenden worden gedwongen zich op de koopwoningmarkt te storten, met gevolg: nog meer druk op de prijzen.
- En wat te denken van de huidige inflatiecijfers. Dat helpt ook niet mee om de prijzen in toom te houden. De koopsommen stijgen momenteel minder hard en biedingen zijn niet meer zo heftig als het geweest is, maar de markt is nog volop in beweging. Hooguit is het wat minder wild geworden.

Het is dus niet zo moeilijk te voorspellen dat de woningnood blijft en waarschijnlijk zelfs toeneemt. In Nederland zal het niet beter worden zolang de bevolking blijft groeien en de bouw van nieuwe woningen ernstig stagneert.

Maar, beste lezer, stenig mij niet als ik het fout heb, want ik ben geen profeet.

 
05-06-2022