Apetrots

Geweldig, wat een mooi resultaat. Ik ben apetrots natuurlijk, want mijn gedicht “Zorgen om alles?” is door restaurant De Liefde in Doesburg (Gld) voor deze maand als winnende inzending aangewezen. Dank lieve mensen van De Liefde.

Ik moet wel zeggen dat het een flinke worsteling was om mijn idee fatsoenlijk op de PC te krijgen. Ik zal je uitleggen, beste lezer, hoe dat gekomen is.In eerste instantie dacht ik namelijk dat ik het licht had gezien met een lumineus idee. Later  bedacht ik echter dat het niet mogelijk was. Mijn creatie zou nooit door restaurant De Liefde worden geaccepteerd. Dus moest ik mijn werkstuk aanpassen, wat niet eenvoudig was.

Het lumineuze idee was dat ik een gedicht in drie delen had gemaakt over het onderwerp voor oktober. Een deel over oorlog, een ander over natuur en de derde over de huidige crisissen.
Ik zag het al voor me: de drie gedichten zouden dan afzonderlijk op verschillende menukaarten op aparte tafels moeten worden geplaatst. Gasten aan de ene tafel zouden dan aan mensen aan een andere tafel vragen om de menukaarten met elkaar te ruilen, met het  gevolg dat er geanimeerde gesprekken en leuke contacten tussen de bezoekers ontstaan.
Maar ja, een probleem zou dan worden dat er weliswaar een gezellig geroezemoes in het restaurant ontstaat, maar dat er nauwelijks nog bestellingen opgenomen kunnen worden, omdat gasten met stoelen gaan schuiven, door elkaar van de ene tafel naar de andere lopen, of bij elkaar gaan staan om wat te gaan keuvelen en te proosten. Bovendien is het natuurlijk te lastig om drie verschillende menukaarten te maken.

Maar eerlijk gezegd was dit niet  reden, waarom ik van mijn idee afzag. Het zijn gewoon de regeltjes waaraan ik me diende te houden. Die bepalen namelijk dat een gedicht maximaal twintig regels mag bevatten. En mijn drie gedichtjes bevatten elk twintig regels; dus in totaal zestig regels.
Daarom heb ik mijn maaksel met veertig regels moeten inkorten en dat was geen sinecure.

Ik ga mijn oorspronkelijke driedelig gedicht nog eens goed nakijken en misschien komende week tóch nog in totaliteit inzenden. Alleen moet ik dan nog wel bedenken of ik deze creatie over drie dagen verspreid of als één geheel instuur.
Maar deze keer wordt het niet naar restaurant De Liefde gestuurd, maar dan ga ik het rechtstreeks op onze onvolprezen Web Tales plaatsen.

22-10-09