Hfdst. 5:       Een vreemd vrouwtje (deel 1)       

Op een mooie zomerse dag kwam een slonzig, oud vrouwtje, met een grijze hoofddoek en lange donkere kleding het kantoor binnensloffen. Niet alleen haar idiote kledij, maar ook haar uiterlijk gaf bevreemding. Daarbij had ze een smoezelig gezicht alsof ze zich maanden niet gewassen had.
Ze leek wel een bedelares.

Het vreemde vrouwtje ging bij mijn secretaresse Linda een lang, onsamenhangend verhaal ophangen over geld, hypotheken en voorwaarden.
Verschillende pogingen om haar te onderbreken, haalden niets uit. Door de geopende deur van mijn werkruimte hoorde ik haar maar doorratelen, totdat Linda, tegen haar gewoonte in, naar de bezoekster uitviel: ‘Mevrouw, stop! U moet niet mij hebben, maar de makelaar. Ik zal hem er bijhalen.’
‘Waarom zeg je dat niet meteen, suffie? Nu moet ik mijn verhaal opnieuw vertellen.’
‘Sorry, mevrouw, maar ik kon er niet tussenkomen.
’Haal hem dan nu!’, commandeerde het vrouwtje.


Irritatie

Leunend op een stok en sterk voorover gebogen schuifelde ze naar de spreekkamer ‘Meneer,’ begon ze, toen ze eindelijk aan de tafel was gaan zitten, ‘meneer, ik heb een eigen huis met hypotheek, waarvan de rente volgend jaar afloopt. Nu heb ik wat geld beschikbaar. Daarmee wil ik mijn  lening wat te verlagen.’
‘Dat is mooi,’ antwoordde ik vriendelijk, ‘maar wat kan ik voor u doen?’
’Nou, ik wil gewoon wat informatie van u over mijn hypotheek. Is dat zo moeilijk?'
'Dan kunt u beter naar uw bank gaan, mevrouw.’
'U bent toch makelaar? Dan weet u toch alles over hypotheken?' snauwde ze nogal onvriendelijk.
‘Jazeker. U kunt bij een bank meestal tien procent per jaar van het hypotheekbedrag aflossen’, antwoordde ik netjes.
'Dat weet ik ook wel. Ik heb alleen een paar vragen omdat ik tachtigduizend euro wil aflossen.'
'Juist ja, maar kunt dat u tóch het beste met uw bank bespreken, mevrouw.'
'Begrijpt u me nou niet, of wilt u me niet begrijpen?’ reageerde ze fel.
‘Ik begrijp u best, hoor,' bleef ik nog steeds vriendelijk, hoewel ik mij begon te ergeren aan haar snibbig gedrag. 'U kunt dan inderdaad extra aflossen, zelfs het hele bedrag, als u dat wilt.’
‘Maar men kan misschien de hypotheek dan intrekken? En ik wil geen andere hypotheek afsluiten. Ik wil dan  onderhandelen over een lagere rente.’
‘Als u altijd netjes betaald hebt, krijgt u een nieuw rentevoorstel. Maar ik moet zeggen, mevrouw, u bent toch wel aardig op de hoogte.'
‘Wat bedoelt u daar mee?’ bitste me toe.
‘Dat u al het nodige weet over uw hypotheekmogelijkheden’, antwoordde ik zo geduldig mogelijk.

Maar het vreemde vrouwtje begon me behoorlijk te irriteren. Ik wilde haar het liefst op straat zetten, maar kon me nog inhouden. Op dat moment kon ik niet bevroeden wat voor vreemds mij nog met haar te wachten stond.

6-5-2019
(wordt vervolgd) 

Wil je meer story's lezen? Klik dan HIER voor de volledige titellijst