Woorden

Wij mensen vermoorden
vaak figuurlijk onze naasten
met woorden

Anderen vermoorden
vaak letterlijk veel mensen
door woorden

Deze moordende figuren zoeken
hun legalisatie in vreemde teksten
van eeuwenoude boeken

Ze ontnemen het kostbare leven
van anderen dat door hun eigen God
aan ze is gegeven

Komt er ooit een ommekeer
dat iedereen elkaar respecteert in
een nieuwe levenssfeer?

 

 

17-07-2017