Veelvoud of feel faud?


Ik doe feel vaut
en zelfs in veelvoud.
Bijvoorbeeld schrijf ik gouw
Of schrijf je dat als gauw?En vaud, zout gaud en koud?
Of is het fout, zaut, goud en kaud?
Ik weet het soms echt niet meer
Nederlandse les is een dwaalleer.


En die werkwoorden met dee of tee.
Ik leef met buitenlanders mee.
Als je het hoort is het zo simpel,
maar bij schrijven is het een rimpel.


Want onze Nederlandse taal
is erg moeilijk voor ons allemaal.
Het gaat niet een, of twee keer fout
maar enorm vaak in veelvoud.


10-11-2016