Klokken van Rome

De titel van dit artikeltje nodigt uit tot het schrijven van een cynisch artikel. Of je gelovig bent of niet maakt daarbij niet zoveel uit. Het gaat om tradities van mensen, bevolkingsgroepen, landen en werelddelen.
Overal zijn nog kerkklokken te horen; overal zien we in Nederland begin december nog zwarte Pieten en Sinterklazen, met of zonder kruis op de mijter; overal staan nog kerstbomen en lopen kinderen met Pasen nog met palmpaastakken en in het begin van elk jaar vieren we carnaval.
Maar hoe lang nog?

Alom takelen Nederlandse gewoontes af, worden bezwaren tegen onze tradities geuit en we willen heel makkelijk en heel graag tegemoetkomen aan gebruiken en normen van andersdenkenden.
Maar geleidelijk aan vallen klokken stil, zwarte Pieten worden gekleurd, kerstbomen verwijderd, bepaalde kerstversieringen weggelaten en palmpaastakken afgetopt. Deze en andere toestanden vinden in Nederland plaats. Geleidelijk zal het zich als een olievlek uitspreiden over Europa, voor zover dat al niet gebeurt. We zijn namelijk zo meegaand met het gedachtengoed van anderen.

IS, ook wel Islamitische Staat genoemd, heeft al eens verklaard dat Vaticaanstad een aanslag kan verwachten, omdat Rome niet spoort met hun geloof. Ik beschouw IS als de strijders van radicale islamieten en deze zijn een onderdeel van gewone moslims, gematigd of niet. Hun tradities worden op generlei wijze aangepast aan bepaalde gevoelens van de oorspronkelijke Nederlandse bevolking.

Ook de klokken van Rome, Berlijn, Parijs, Madrid en vele andere grote steden zullen op de lange duur mogelijk niet meer klinken, maar zal wel overal het azangeluid te horen blijven.
Wij, oorspronkelijke bewoners, zijn zelf de zwakke schakel in het gehele spel. Wij geven alom toe. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn, maar het is altijd eenrichtingsverkeer. Het gebeurt zonder wat terug te vragen, of terug te krijgen.

Ach, het zal nog wel de nodige decennia duren voor het helemaal zover is, maar toch maakt het mij droevig dat tradities verdwijnen. Er zijn immers genoeg voorbeelden in de wereld van landen waar dit al zo is gebeurd.

 
14-04-2017