Als God bestaat, wil ik ...

Als God bestaat, wil ik graag eens een hartig woordje met hem spreken. Hij heeft het indertijd namelijk niet helemaal goed gedaan. Er zijn in het begin toch wel wat foutjes door Hem gemaakt, met name bij het in elkaar knutselen van de mens.

Ik noem hier slechts twee onvolkomenheden van zijn schepping: 1e: De kwaadaardige hersencellen in de hoofden van mensen om steeds weer ruzie en oorlog te maken. Die hersenneutronen had Hij anders moeten programmeren. 2e: De knie die een zwak onderdeel is van het menselijk lichaam en te veel aan slijtage onderhevig is. Net zoals bij enkele andere delen van het lichaam, heeft Hij daar te gemakkelijk over nagedacht. Mogelijk was hij toen te veel met zijn sterren aan het spelen.
Over het eerste zal ik het nu niet hebben. Misschien later. Wel wil ik hier wat van punt 2 behandelen.

Wij mensen kunnen in ons leven met veel verschillende ziektes en kwalen te maken krijgen, waardoor we voor korte of lange tijd ziek worden, of er zelfs aan overlijden. Dat is natuurlijk niet tegen te houden. Men moet toch ergens aan sterven, nietwaar?
Maar de knie is een van de meest problematische onderdelen. Niet dat je daaraan zult doodgaan, maar bijna ieder mens krijgt vroeg of laat (meestal laat) ernstige knieproblemen. Dus een bewijs dat Hij dit lichaamsdeel niet goed heeft gefabriceerd. Nu lijden veel mensen onnodig hevige pijn. Dat had beter gemoeten


Hoe? Ja, hoor eens, ik ben God niet. Maar als ik Hem was geweest, had ik veel stevigere materialen gebruikt dan de nu aanwezige knieschijf, pezen en kraakbeen. En ik kan het weten, want ik heb knieartrose, ofwel een pijnlijke, rotte knie, ofwel versleten kraakbeen.

Nu moeten deskundige mensen, chirurgen genoemd, de zaak repareren. Dat had Hij toch voor kunnen zijn? Ik zou God graag bestraffend willen toespreken en Hem belangrijke adviezen willen geven. Maar ja, zolang ik hier op aarde leef, zal dat helaas niet lukken. Misschien later, als ik hem ergens tegenkom.

Voorlopig stop ik mijn geklaag over God. De komende weken zal ik, ter leering ende vermaeck, de maandagblogs wijden aan mijn ervaringen met betrekking tot de knie en het bijbehorende kraakbeen.

 

20-19-2018

 

Wil je ook eerder verschenen blogs lezen? Klik op de gele knop MAANDAGBLOGS hierboven.