Een naar jaar

 

Dit is een gedicht over een raar jaar,
een jaar vol van leed, verdriet en gevaar
voor alle mensen op deze aard,
veroorzaakt door een grote wreedaard

 
Een gemene, onzichtbare vijand
ineens op de mensheid geland
die dood en verderf heeft gezaaid
en het normale leven heeft omgedraaid.

 
Een virus die snel wereldweid
over onze aardbol werd verspreid
totaal onvoorzien en onaangediend
en niets en niemand ontziend.

 
Ondanks allerlei maatregelen
wist deze de wereld te ontregelen.
Maar, mogelijk komt er, hoewel wat laat,
binnenkort een einde aan dit kwaad

 
Hoewel de weigeraars met hun protesten
het voor anderen kunnen verpesten
is er dankzij een vaccin goede hoop
op een spoedige ziekte-afloop
 

Laten we daarom van harte hopen
dat Corona inderdaad zal verlopen
dat we onszelf kunnen herpakken
dat we ons oude leven weer kunnen oppakken
 

dat volgend jaar alles als vanouds wordt
dat we ons kunnen uitleven met spel en sport
dat we kunnen feesten, knuffelen en verzorgen
dat we gezond blijven zonder zorgen.

 
28-12-2020