Johan moet terug!

Waar zijn we in Nederland de laatste tijd toch in hemelsnaam mee bezig? Iedereen die een onwelgevallige uitspraak doet, wordt tegenwoordig neergesabeld door hypocriet negativisme, zoals Johan Derksen nu ook is overkomen.
Je kunt vinden van het Tv-programma Vandaag Inside wat je wilt; je kunt je ergeren, je verbazen en verbolgen zijn over zijn opmerkingen en het lacherig gedoe aan de tafel, maar dat is toch geen reden om iemand zo af te slachten, zoals door ondermaatse, huichelachtige media en schijnheilig gedrag van diverse personen wordt gedaan.
Iedereen weet inmiddels toch wel wat voor vlees Derksen in de kuip is?


De hele wereld lijkt momenteel bol te staan van grensoverschrijdend gedrag. Maar wat is dat nou precies? We weten nog steeds niet wat er allemaal is gebeurd bij The Voice. Laten we eens benoemen wat grensoverschrijdend is. Intuïtief weten we dat wel ongeveer, maar het is niet voor iedereen hetzelfde. Er zou op scholen onderricht over gegeven moeten worden.

Natuurlijk zijn er, zoals met alles, ook aan seksuele daden grenzen. Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt. Dat moet gestraft worden, wie het ook betreft.
Maar wat heeft Derksen nu eigenlijk helemaal gedaan? Gewoon als een opschepperige kwajongen een overdreven, smeuïg, maar ook smerig verhaaltje verteld, zoals mannen onder elkaar in cafés, sportkantines, andere gelegenheden, of vroeger in mijn diensttijd ook wel eens doen en deden. Hoe ongepast ook, het gebeurt.  Alleen was het nu op TV en dan ligt het ineens heel gevoelig, want iedereen wil er wat van vinden.

Het is toch te belachelijk voor woorden dat studio’s en andere instellingen om deze reden niet meer met hem willen samenwerken? Dat zijn optredens worden gecanceld? Dat er spandoeken tegen hem worden opgehangen? Dat sponsoren zich terugtrekken? Dat hel en verdoemenis over hem op Internet wordt geroepen? Wat een misselijk gedoe.

Logisch dat Derksen er de brui aan geeft, vooral omdat de directie van Talpa excuses van hem eiste en pas daarna zou gaan beslissen wat ze met hem zouden gaan doen, chantage dus. De directie van Talpa had van tevoren kunnen weten dat Derksen dat nooit zou accepteren. Zoiets pikt toch niemand?
De kortzichtige directie moet eigenlijk onmiddellijk door John de Mol worden ontslagen voor deze primitieve handelwijze.
Overigens heeft Derksen verkrachting en andere grensoverschrijdende daden steeds pertinent als ontoelaatbaar afgewezen, en paar keer aangegeven dat het hem speet en dat hij met zijn uitlating de fout is ingegaan. Mij dunkt dat dit toch ook een duidelijk excuus is.

Het zijn niet alleen de primitieve acties tegen Derksen die mij zorgen baren, maar meer nog de mentaliteit, de agressiviteit en het negativisme in het algemeen dat de laatste tijd in ons is gevaren.

Stiekem hoop ik met deze blog te bewerkstelligen dat we weer menselijker worden in ons handelen en ook dat Derksen weer terugkomt. Maar dat gaat met dit schrijfseltje natuurlijk nooit gebeuren. Alleen als er een uitgebreide actie komt, is er wellicht een mogelijkheid om hem op zijn schreden terug te laten komen.
Als deze blog, naast andere acties, vaak wordt gedeeld, zal er misschien een kans ontstaan.

Dus als je het met me eens bent: voer ook actie, bijvoorbeeld met handtekeningen, of deel deze blog.
Ik vind namelijk dat VI moet blijven, met Derksen erbij. Een programma als dit heeft een belangrijke functie in de huidige maatschappij. Er wordt daar gesproken zonder meel in de mond, met humor, scherpe, uitdagende uitspraken, waarbij ook nog belangrijke interessante items diepgaand worden besproken. Zeg mij welk programma dit kan benaderen, laat staan kan vervangen?
Een eventuele slechte grap of uitspraak moeten we als volwassen mensen kunnen accepteren, zonder meteen in razernij en belediging te belanden.

Dus actie: Johan Derksen moet terug!

29-04-2022