Excuses

Hij heeft het dus toch gedaan; excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Een compliment voor zijn standvastigheid ondanks de heftige protesten van velen. De kou is met zijn speech voorlopig een beetje uit de lucht gehaald; maar dat kan onze premier altijd als de beste. Daar staat hij immers om bekend.

Gelukkig sprak hij uitdrukkelijk namens de overheid en dus niet namens de Nederlandse burger. En dat is maar goed ook, want ik bied mijn excuses echt niet aan.

Ik begrijp best de ellende die vroeger alom in de wereld is geweest met de slavernij, maar de nazaten van de slaven moeten nu niet ach en wee klagen. Ze hebben het immers bepaald niet slecht getroffen in Nederland en andere landen. En nu nog trauma’s verwerken? Kom nou, beste afstammelingen, jullie zijn de vijfde of zesde generatie.
Ik heb de oorlog meegemaakt en mijn trauma vanwege een treinbeschieting die ik als kind persoonlijk heb meegemaakt met vele lijken om me heen, heb ik na de oorlog ook kunnen verwerken. Dat was nota bene mijn directe persoonlijke ervaring.

Bovendien heb ik, noch mijn voorouders, nooit iets te maken gehad met de slavernij. Mijn voorouders woonden in Friesland en waren vissers op de Friese meren. Een van mijn voorvaderen is zelfs in de vorige eeuw in zijn jeugd als een moderne slaaf misbruikt bij het turfsteken in Drenthe. Die mensen zwoegden van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat en moesten slapen in simpele lemen hutjes.

Als de overheid besluit ooit persoonlijke schadevergoeding te gaan betalen, is dat dus niet namens mij.
Ik stel daarom voor dat er dan een liefdadigheidsactie wordt gehouden. Degenen die wel geld voor herstelbetalingen over hebben, kunnen dan een bijdrage naar eigen goeddunken storten.
Beter nog is het dat de opbrengst dan naar een fonds gaat voor de miljoenen niet tot slaaf gemaakte bewoners die al eeuwen nog steeds in armoede leven in Afrikaanse landen en daar creperen van de honger. In dat geval doe ik ook mee.

En mocht de overheid toch herstelbetalingen gaan doen uit de staatskas, dan ga ik ook schadevergoeding eisen. Ik zal dan mijn aandeel opeisen dat mede namens mij betaald is. Dat is dus het zeventien miljoenste deel van het totaal betaalde bedrag.
En misschien dat de helft van de bevolking, die het ook niet met de excuses eens is, dat dan ook gaat doen.
Dat kan nog een flinke schadepost worden. Als ze dat in Den Haag maar goed in de gaten houden.


Jules du Lac
20-12-2022

Wil je nog andere schrijfseltjes van me lezen?
Klik dan op een van de bovenstaande rubrieken
en kies uit de titellijst.