Waarom, Poetin, waarom?

Dit is een gedicht over oorlog en vrede;
over een natie zonder moraal en rede;
over een dictator, medogenloos en wreed
en een volk dat blijft leven ondanks veel leed

Waarom, Poetin, waarom?
Waarom ben je toch zo oliedom?
Waarom dood je zoveel mensen,
om te voldoen aan jouw enge wensen?

Waarom, Poetin, die duizenden lijken?
Wat wil je nou precies bereiken
met een in puin geschoten land
en al dat bloed zo aan je hand?

Je kunt steden en grond veroveren,
maar niet een volksaard omtoveren.
Mensen laten zich niet onderdrukken.
Daarom zal jouw plan beslist mislukken.

Waarom, Poetin, stop je niet
met al dat menselijk verdriet.
Heb je helemaal geen geweten
en ben je Gods geboden vergeten?


Je stond indertijd zo dapper in een kerk.
Anderen deden toen jouw vuile werk,
terwijl jij daar braaf stond te bidden
samen met een patriarch in het midden.

Waarom Poetin, geloof je wel in God,
maar niet in zijn belangrijkste gebod?
Het gebod dat je niet mag doden.
Of geloof je soms in andere geboden?

Waarom Poetin, die schijnheiligheid?
Terwijl jij goed zorgt voor jouw veiligheid
moeten jongelui hun leven geven
zonder respect voor hun recht op leven.

Stop toch met dat zinloze geweld;
met agressie wordt je nooit een held.
Wil je herinnerd worden als een beest
dat bij leven zo barbaars is geweest?

Je kunt jouw geschiedenis ook anders maken
door de strijd in Oekraïne te staken
en op korte termijn te gaan praten
met de E.U. en Verengde Staten.

Je wordt met open armen ontvangen,
want er zijn veel wederzijdse belangen.
Het zal dan immers spoedig blijken
dat je er veel successen kunt bereiken.

Ga met ze in onderhandeling
en praat over wapenvermindering.
Alle partijen zullen moeten inleveren,
maar het zal je veel roem opleveren.

Vooral als je vrede weet te creëren,
zal men je als wereldleider eren.
Waarom Poetin zou je dus nog moorden?
Je kunt beter strijden met woorden.

Geef geluk aan velen op deze aarde,
dan krijgt jouw roem eeuwige waarde.
Men zal je bijzonder gaan respecteren
en je bemoeienissen zeer waarderen.

Ik maak me eerlijk gezegd geen illusies
dat dit gedicht invloed heeft op jouw ruzies
want helaas moet ik een beetje vrezen
dat je geen Nederlands kunt lezen.

Omdat dit gedicht ook op Facebook staat
hoop ik dat een Russische versie naar Moskou gaat
en een generaal of een ander wezen
het in het Russisch aan je durtft voor te lezen.

Dus hoop ik dat mijn gedicht  je zal bereiken
en je anders naar de wereld gaat kijken.
Misschien ontstaat daardoor een nieuwe tijd
van vrijheid, vrede en veiligheid.

   Ik besef echt wel dat ik heel naïef ben,
maar ik wilde mijn bezorgdheid kwijt en ik beken
dat ik dit dus heb gedaan met dit gedicht.
Daar voelde ik me toch wel toe verplicht.

11-07-2022

 

Wil je meer gedichten of artikleltjes lezen?
Klik op één van de knoppen boven dit artikel en kies dan uit de titellijst.