Wereldvrede

Helaas zal het woord wereldvrede volgens mij altijd een illusie blijven en nooit werkelijkheid worden. En dat komt door slechts één karaktereigenschap van de mens. Zou die kunnen worden uitgebannen dan is er hoop. 
Overal in de wereld is er oorlog, geweld, onderdrukking en zijn er miljoenen slachtoffers en hongerende mensen. Waarom? Wel, omdat er altijd mensen zullen zijn die zichzelf een soort God vinden en hun wil proberen op te leggen aan anderen. Dat heet macht uitoefenen. Het zijn, volgens mij, altijd mannen die deze eigenschap met kracht willen uitoefenen.

Macht is de vijand van de wereldvrede. Vanaf het begin van de mensheid overheerst macht de vredeswens van de meeste mensen.
Kijk naar de verhalen in de bijbel, zoals Kaïn en Abel, of Egypte en het Joodse volk en alle vroegere veroveringen door de Grieken, Romijnen, Perzen, Turken en andere volkeren. En laten we de veroveringen in de vroege jaartelling, zoals kruisvaarders, de 80-jarige oorlog, later godsdienstoorlogen en de 1e en 2e wereldoorlog niet vergeten.
En dan zijn er in onze moderne tijd de diverse moslimgroeperingen die elkaar naar het leven staan en andere mede-moslims, die hen niet welgevallig zijn, bestrijden. Evenals dat veel van deze bevolkingsgroepen christelijke en andere godsdiensten, maar ook niet gelovigen het liefst zouden willen uitroeien. Vergeet ook de verschillende dictators in onze moderne tijd niet, die hun volk, of een groot deel daarvan, onderdrukken.

De oorzaak: in alle gevallen wil men overheersen, ofwel de macht hebben of uitbreiden over anderen.
Het gevolg: miljoenen mensen hebben daardoor een onmenselijk bestaan, moeten honger lijden, worden onderdrukt en hebben te maken met geweld, verkrachtingen en moord. En wat schiet de mensheid er mee op? Niets.
Alleen vrede kan geluk brengen en de grote ellende in deze wereld verbannen. Het zijn hoge woorden, maar het is niet anders.

Het spijt mij dit te moeten concluderen over de wereldvrede. Ik ben normaal gesproken een optimistisch persoon, maar op dit gebied vrees ik dat er altijd mensen zullen blijven bestaan die hun macht willen opleggen aan anderen. De wereldvrede is nog ver weg.

 

28-10-2018