EEN PRACHTIG JAAR.

Wat is er in hemelsnaam aan de hand
in ons fijne, trutterig kikkerland?
Er gaat heel veel verkeerd of totaal niet goed
omdat de overheid te weinig of niets doet.
 
Kijk naar het Gronings gasgebied.
Zelfs excuses maken kan men niet.
Net als de asiel-, klimaat en toeslagencrisis
zijn ook de woning-, en 
stikstofkwesties erg onfris
 
Maar ook buiten onze grenzen is het mis.
Een onzinnige oorlog maakt alles ongewis.
Vele dictators en tirannen discrimineren
laten hun volk door onderdrukking creperen
 
Laten we voor komend jaar hopen
dat de Oekraïne-oorlog snel is afgelopen
dat olie en gas weer volop gaan stromen
dat we spoedig van de corona afkomen
 
dat dictators en tirannen hun macht verliezen
dat vrouwen hun eigen leven kunnen kiezen
dat discriminatie en onderdrukking verdwijnen
dat armen niet meer door honger wegkwijnen
 

Laten we er daarom op vertrouwen
dat we weer spoedig kunnen bouwen
aan een toekomst vol vrede en vrijheid
met warmte en verdraagzaamheid

We hopen op veel geluk en gezondheid
maar ook op liefde en rechtvaardigheid
Laten we dit gaan wensen aan elkaar,
als dat gebeurt, wordt het een prachtig jaar

 

En dus wens ik hierbij iedereen een
vredig, liefdevol, gezond en gelukkig
2023

Jules du Lac
30-12-2022